ENGLISH

Alan Rijks

Wij ontwerpen en realiseren golfbanen, eventueel ingebed in golfresorts, zowel nationaal als internationaal.

Unieke terreinen die veelal het overgrote deel van het jaar toegankelijk zijn. En zeer prettig om te spelen, met volop uitdaging ook voor de betere speler. Al onze golfbanen voldoen aan de regels van de Internationale Golf Federatie van St Andrews.

Vanaf het allereerste gesprek - via ons onderzoek en onze creatieve ontwerpen - tot en met het eerste spel op uw nieuwe golfterrein, zijn en blijven wij betrokken bij de realisatie van uw baan. Dat houdt in dat wij uw hele project efficiënt en planmatig aansturen. Waarbij we ook de samenwerking tussen alle vereiste expertises vlekkeloos organiseren. En tot slot dat wij, on-site, er nauwlettend op toezien dat het definitieve ontwerp foutloos wordt uitgevoerd.

Door samenwerking met verschillende milieugroepen ontwerpen wij de laatste jaren vooral ‘real estates’. Daarin krijgen de aanwezige natuurlijke elementen een belangrijke plaats in het ontwerp. Deze ontwikkeling heeft ons een milieuprijzen van de Rijksoverheid opgeleverd, namelijk voor de inpassing van golfbaan Gaasterland in de Ecologische hoofdstructuur.

Alan Rijks is senior lid van het Europees Instituut van Golfbaan Architecten (EIGCA). Hij rondde zijn studie Landschapsarchitectuur af aan de Erasmus Universiteit in Brussel, België. Daarna ontwierp en realiseerde hij in 30 jaar meer dan 65 unieke projecten in Nederland en internationaal en onder zeer verschillende omstandigheden.