ENGLISH

Inventarisatie en vlekkenplan

Aan de start van uw project inventariseren we wensen en eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Daarvoor verzamelen we informatie over bestemmingsplannen, de oppervlakte voor grond, mogelijke vergunningen. We onderzoeken de ondergrond en ligging van het terrein en met welke milieu aspecten we rekening moeten houden om later na de aanleg een G.E.O certificaat te krijgen.

Ook de omgeving nemen we onder de loep. Welke rol heeft uw golfbaan in het landschap? En voor omwonenden? Wat vindt het gemeentebestuur en provincie? Zo zijn er tal van aspecten die invloed hebben op het ontwerpproces van uw golfbaan.

Op basis van de verzamelde informatie ontwikkelen we een vlekkenplan, een globale kaart met de uitgangspunten voor het vervolg van uw project. Van hieruit beoordelen wij, in overleg met u, welke van uw ambities passen en welke niet.