ENGLISH

Definitief ontwerp - Planuitwerking en uitvoering

Na akkoord van de betrokken instanties werken wij het Masterplan uit tot een definitief ontwerp.

Hierbij verfijnen we ook de plannen voor de deel-elementen, zoals greens, bunkers, waterpartijen en buitenruimten tot in detail.

Met dit definitieve ontwerp kan de aanleg en de bouw van uw baan beginnen. De golfbaanarchitect is geregeld op de bouw-site aanwezig voor begeleiding en deskundig advies. Zodat uw droomgolfterrein foutloos en zonder oponthoud gerealiseerd wordt.