ENGLISH

Committed to Green

Indien bij de aanleg een natuurplan wordt geschreven kan tijdens het onderhoud rekening worden gehouden met welke gebieden gemaaid en niet gemaaid worden voor een optimale natuurontwikkeling.

De golfclub stelt zich positief bij het behoud en verbetering van het milieu op een golfbaan. Vooral wordt er aandacht gegeven voor de nat- dras situaties in gebieden die niet direct in het spel liggen, hier ontwikkelen met name de amfibieën zich in het voorjaar.