ENGLISH

GEO   (Golf Environment Organization)

Van een duurzaamheidgedachte en de overtuiging dat golf een bijdrage kan leveren aan een gezond milieu.

Door de golfsport is het initiatief ontstaan om natuur- en milieu steeds meer voorrang te geven, zoals duurzaamheid (led-verlichting), milieubelasting (andere middelen spuiten of geen) en natuurontwikkeling (nat- dras plassen creëren).
Bij het ontwerpen van nieuwe initiatieven wordt tegenwoordig hiermee veel rekening gehouden.

Hoofdelementen zijn hierbij, het toetsen van de bedrijfsvoering van gebouw, personeel, leden, gasten en de algemene informatie hier omtrent.

Landschap;
zo ook het beheer van de golfbaan in relatie tot de natuur,

Water;
effectief gebruik beregeningsinstallatie en in gebouwen,

Energie;
gas- en elektra verbruik,

Inkoop artikelen;
wordt er verstandig ingekocht volgens de normen van gebruik;

Milieu;
wordt in de bedrijfsuitvoering gerecycled en verstandig omgegaan met restafval.

Mens en  samenleving;
hoe wordt deze duurzame mannier van werken gecommuniceerd naar de leden en gastspelers.