ENGLISH

Golfbanen op zand

De golfbanen die op zand zijn gebouwd hebben vaak het beste drooglegging.

Zand geeft de minste hindernissen. De afwatering gaat vanzelf en daardoor is de bespeelbaarheid van zo’n baan door het jaar heen heel hoog. Vaak ligt het grondwaterpeil laag en zijn er van nature flinke hoogteverschillen. Dit zijn mooie terreinen voor spectaculaire golfbanen, zoals bijvoorbeeld de ‘Links’  (kustbanen) in Nederland.