ENGLISH

Golfbanen op veengrond

Het grondwaterpeil is hoog.

En drainage is lastig omdat veengronden niet mogen uitdrogen. Gebeurt dat toch, dan zakt het terrein in met alle gevolgen vandien. Ophogen heeft vaak geen zin, want die heuvels zakken na enkele jaren weer weg. Om de bespeelbaarheid van veengrond te verhogen, plaatsen we daarom zowel afwateringsputten als beregeningsinstallaties. 

Ook het onderhoud van een golfbaan op veengrond is wat lastiger. Het is namelijk van het weer afhankelijk of machines erop kunnen rijden. Toch hebben veel golfterreinen hier een manier in gevonden en zijn prachtig om te spelen.